‫ جستجو در مقالات

جستجو در
یک روش برای کاهش طبقه‌بندی داده با استفاده از تکنیک وزن‌دهی در SVM+