‫ راهنمای ارسال مقاله

راهنمای ارسال مقالات

دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی) برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات (انجمن کامپوتر ایران)- نسخه 980805
نویسندگان محترم،
جهت ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات لطفاً مطابق دستورات مندرج در زیر عمل فرمایید.
تقاضا می شود که برای ارسال مقالات خود ابتدا در سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ثبت نام و سپس از طریق این سامانه مقاله خود را برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ارسال فرمایید. برای اینکه مقاله شما در فرآیند داوری قرار داده شود، باید موارد زیر را به نشریه ارسال کنید:

  1. یک نامه معرفی شامل نام، اطلاعات تماس، تصویر و بیوگرافی مختصر تمام نویسندگان مقاله
  2. فایل Word و PDF مقاله که منطبق با فرمت مقالات نشریه باشند
  3. چکیده انگلیسی مقاله (شامل عنوان، نام نویسندگان و موسسه مرتبط آن‌ها و کلمات کلیدی)
  4. یک فایل که نوآوری‌های مقاله را به صورت موردی مشخص کند

برای اطلاع از چگونگی کار با سامانه می توانید فایل راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید.
در صورتی که موارد ارسالی شما به صورت کامل و صحیح در سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ثبت گردد، مقاله در فرآیند داوری قرار خواهد گرفت. همچنین از طریق سامانه مدیریت نشریه می توانید وضعیت مقاله خود را پیگیری نمایید.
در صورت وجود هر گونه مشکل در ارسال مقاله و یا برای ارسال هر گونه نظرات و پیشنهادات می توانید از طریق پست الکترونیک به آدرس: jcsit@csi.org.ir با سردبیر نشریه ارتباط برقرار نمایید.
پیشاپیش از انتخاب نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات جهت ارسال آثار ارزشمندتان تشکر میکنیم.

ثبت نام در سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات