‫ ارسال مقاله

راهنمای ارسال مقالات

جهت ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات لطفاً مطابق دستورات مندرج در زیر عمل فرمایید.
نویسندگان محترم،
تقاضا می شود که مقالات خود را از طریق ایمیل csitjour@gmail.com یا از طریق سامانه وب نشریه به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ارسال فرمایید. به این منظور شما باید موارد زیر را ارسال کنید:
  1. یک نامه معرفی شامل نام، اطلاعات تماس، تصویر و بیوگرافی مختصر تمام نویسندگان مقاله
  2. فایل Word و PDF مقاله که منطبق با فرمت مقالات نشریه باشند
  3. چکیده انگلیسی مقاله (شامل عنوان، نام نویسندگان و موسسه مرتبط آن‌ها و کلمات کلیدی)
  4. یک فایل که نوآوری‌های مقاله را به صورت موردی مشخص کند
  5. بیان اخلاقی و رسمی تعهد عدم ارسال به مجلات و کنفرانس‌ها برای انتشار

در صورتی که دفتر نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات موارد ارسالی شما را به صورت صحیح دریافت کند، ایمیلی مبنی بر دریافت مقاله‌تان برای شما ارسال خواهد کرد. لطفا پس از دریافت این ایمیل و همچنین اطلاع از شماره پیگیری مقاله که در ایمیل درج خواهد شد، اطمینان حاصل کنید و برای مکاتبات بعدی و مراجعه به سایت نشریه جهت رهگیری مراحل بررسی مقاله استفاده فرمایید. پیشاپیش از انتخاب نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات جهت ارسال آثار ارزشمندتان تشکر میکنیم.