نویسنده = سیده سودابه غفوری
کشف کاربران ناهنجار با ارتباطات برجسته در شبکه‌های اجتماعی چندلایه با استفاده از گراف چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

سیده سودابه غفوری؛ محمود دی‌پیر