نویسنده = علی‌اکبر سالاریان
به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

علی رحیم‌زادگان؛ منصور قلعه نوی؛ علی‌اکبر سالاریان


بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

علی‌اکبر سالاریان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی رحیم‌زادگان