کلیدواژه‌ها = یادگیری ژرف
تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهدی پورمیرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سیدابراهیم موسوی


تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مهدی پور‌میرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سید‌ابراهیم موسوی


به‌کارگیری نرخ آموزش پایدار شبکه‌های عصبی خودرمزگذار به‌منظور تشخیص ناهنجاری برای دیواره آتش برنامه کاربردی وب

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

علی مرادی‌ورتونی؛ محمد تشنه‌لب؛ سعید صدیقیان‌کاشی


یادگیری دوگان ژرف و کاربردهای آن

دوره 17، شماره 2، آذر 1398

علی اکبر خوش‌ویشکائی؛ حمید بیگی