کلیدواژه‌ها = هرس
ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی


ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی