کلیدواژه‌ها = اینترنت اشیا
تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمد خوش‌اخلاق؛ ناصر معصومی؛ محمود محمدطاهری


تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

محمد خوش‌اخلاق؛ ناصر معصومی؛ محمود محمد‌طاهری


توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار

دوره 17، شماره 2، آذر 1398

مینا یعقوبی‌کیا؛ مهدی عباسی؛ میلاد رفیعی


امنیت در پردازش لبه‌ای: مروری بر چالش‌ها و راه‌کارهای موجود

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

پریسا حسنی‌زاده؛ سیاوش بیات‌سرمدی