طراحی و تبیین سیستم‌ توصیه‌گر با رویکرد تحلیل احساسات فازی برای توزیع بهینه محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

2 گروه مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توزیع محصولات بر اساس سفارش واحدهای خرده فروشی و بدون استخراج نظرات مشتریان و بازخورد آن‌ها نسبت به محصولات مختلف انجام می‌شود. اطلاع ازنظرات دقیق کاربران امکان بهبود فرآیند توزیع محصولات را برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این محصولات فراهم می‌نماید. شبکه‌های اجتماعی این فرصت را برای شرکت‌ها جهت توزیع محصولات خود بر اساس نظرات کاربران فراهم کرده‌است. در این پژوهش برای ارائه توصیه به توزیع‌کنندگان محصولات شوینده، از تحلیل احساسات مشتریان این محصولات در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ایم. بیش از 4200 مورد از نظرات کاربران شبکه اجتماعی توئیتر بر اساس موضوع پژوهش در سال 2019 استخراج و در مرحله پیش‌پردازش متون پالایش و تگ‌گذاری شدند و پس از طی این مرحله با بکارگیری منطق فازی و مدلیابی‌موضوعی به تحلیل احساسات پرداخته شده است. مدلیابی موضوعی را به منظور یافتن ویژگی‌های مورد اشاره در نظرات برای داشتن رویکردی بهتر در واحدهای طراحی محصولات بکار بردیم و از منطق فازی برای استحصال میزان قطبیت نظرات به دسته‌های بسیار‌مثبت، مثبت، خنثی، منفی و بسیار منفی استفاده کرده‌ایم. نتایج بدست‌آمده از تحلیل احساسات در مدل پژوهش با استفاده از ماتریس آشفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت و صحت 86.15% حاصل شد.درنهایت داشبوردی برای توزیع محصولات بر اساس نظرات مشتریان به توزیع کنندگان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 20، شماره 1
بهار وتابستان1401
فروردین 1401