دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، آذر 1401 (پاییز و زمستان 1401) 
الگوریتم زمان خطی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی در گراف توری L-شکل با یک حفره‌ی مستطیلی با اندازه فرد

مهران زالی‌قهی؛ فاطمه کشاورز کوهجردی


تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

مهدی پور‌میرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سید‌ابراهیم موسوی


پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا


به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز

علی رحیم‌زادگان؛ منصور قلعه نوی؛ علی‌اکبر سالاریان


ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

مژگان‌السادات مشیریان؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پور‌بهرامی


ارائه یک چارچوب ریاضی برای تحلیل ارزشمندی وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر مدل بنگاه‌تجاری و مشتری IBM

علی برق‌لامع؛ احسان موسوی‌خانقاه


ارائه‌ی الگوریتمی موثر برای یادگیری قوانین بر پایه‌ی خوشه‌بندی ترکیبی و محاسبات گرانولار

فرناز ماهان؛ صالح صلحی؛ سیدمیثم روضه‌خوانی؛ جعفر رزم‌آرا


مروری بر معیارهای محک آزمون و ارزیابی سامانه‌‏های پردازشی فوق‏‌سریع به همراه نصب، پیکربندی و تحلیل معیارهای منتخب و مطالعه موردی در سامانه پردازشی فوق‌‏سریع نمونه

احسان آریانیان؛ زهرا معز‌کریمی


ارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام شبکه‌های پیچیده و اجتماعی در مدل باراباشی-آلبرت براساس روش ترکیبی تاپسیس-انتروپی وزن‌دار

محمد‌مهدی عمادی‌کوچک؛ فرشاد صفایی؛ میدیا رشادی


تخمین کانال و آشکارسازی سیگنال در سیستم‌های مبتنی بر OFDM با رویکرد یادگیری ماشین

فاطمه صباحی بیدگلی؛ امیر‌مسعود ربیعی


ارائه معماری یک شتاب‌دهنده الگوریتم ژنتیک پرسرعت، عام‌منظوره و مقیاس‌پذیر

محمد امین‌مسیبی؛ حمیدرضا مهدیانی