نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

نشریه «علوم رایانش و فناوری اطلاعات» نشریه فارسی انجمن کامپیوتر ایران است که از نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر جدا شده است. شماره‌های پیشین این نشریه در سایت نشریه علوم و مهندسی کامپیوتر قابل دسترس هستند. نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوری‌شده خود را (فقط به زبان فارسی) منتشر می‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات" و انتقال تجربیات ناشی از نوآوری‌های پیاده‌سازی سیستم‌های کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است.
ارسال، داوری، پذیرش و پردازش مقاله در این نشریه رایگان است.
نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال های 1399 و 1400 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای «رتبه ب» است.
استفاده از مطالب ارایه شده در این نشریه مطابق با مجوز CC BY-4.0 با ذکر منبع، آزاد می باشد.
آخرین شماره: پاییز و زمستان 1400

نمایه ها

رتبه "ب" در ارزیابی سال 99
THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

شبکه های اجتماعی

اطلاعات آماری

113
تعداد مقالات
310
تعداد نویسندگان
15
شماره
4096
تعداد دانلود مقالات
106051
بازدیدکننده
46%
درصد پذیرش
۵۶ روز (بررسی اولیه 6 روز)
میانگین زمان داوری