نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

نشریه «علوم رایانش و فناوری اطلاعات» نشریه فارسی انجمن کامپیوتر ایران است که از نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر جدا شده است. شماره‌های پیشین این نشریه در سایت نشریه علوم و مهندسی کامپیوتر قابل دسترس هستند. نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوری‌شده خود را (فقط به زبان فارسی) منتشر می‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات" و انتقال تجربیات ناشی از نوآوری‌های پیاده‌سازی سیستم‌های کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است.
ارسال، داوری، پذیرش و پردازش مقاله در این نشریه رایگان است.
نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1399 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای «رتبه ب» است.
استفاده از مطالب ارایه شده در این نشریه مطابق با مجوز CC BY-4.0 با ذکر منبع، آزاد می باشد.
آخرین شماره: بهار و تابستان 1400

نمایه ها

رتبه "ب" در ارزیابی سال 99

شبکه های اجتماعی

اطلاعات آماری

108
تعداد مقالات
249
تعداد نویسندگان
14
شماره
2909
تعداد دانلود مقالات
83252
بازدیدکننده
46%
درصد پذیرش
۵۶ روز (بررسی اولیه 4 روز)
میانگین زمان داوری